Priser

Priser gældende fra 1.februar 2019:

  • Individuel terapi 90 min min: 1400 kr. 
  • Individuel terapi 60 min: 1000 kr.
  • SU/pension/anden overførselsindkomst som eneste indtægt: 60 min 800 kr.

Der betales kontant eller MobilePay til nr 20764 ved afslutningen af hver session.

Desværre yder den offentlige sygesikring ikke støtte til behandling hos mig, så har man en henvisning fra lægen og ønsker man det økonomiske tilskud, finder man en psykolog med overenskomst med sygesikringen.

Evt. afbud senest dagen før kl. 16 ellers skal sessionen betales.

Dog, hvis afbud skyldes sygdomssymptomer er der ingen betaling ved afbud

Praktisk og formelt:

  • Når du sender mails til mig: send så få personlige oplysninger som muligt – aftal evt. en opringning for tidsbestilling hvor du kan fortælle om dine  ønsker og behov for terapi.
  • Når jeg sender mails sker det fra en krypteret forbindelse og ikke i en svartråd, men som enkeltstående mail.
  • Hvor jeg tidligere tilbød sessioner på Facetime og Skype, er dette ikke mere muligt, da forbindelserne jvf. Persondataforordningen ikke skønnes sikre nok
  • Telefon konsultation er fortsat en mulighed
  • Som hidtil tager jeg håndskrevne notater i forbindelse med hver session, disse opbevares aflåst og destrueres som hovedregel når forløbet afsluttes – og allersenest efter efter 2 år. De opbevares pseudonymiseret, dvs navn og kontaktoplysninger opbevares separeret fra notaterne.
  • I almindelighed er navn og telefonnummer de nødvendige oplysninger. Kun tilfælde af henvisning og betaling fra offentligt regi, feks. kommune eller forsikringsselskab, er cpr nummer nødvenligt.