Velkommen

Velkommen!

Mange kender fornemmelsen af at være ude af sig selv eller følelsen af, at være forkert, eller ikke at høre til.

At ændre disse følelser kræver mod og beslutsomhed, ikke til at skulle kunne det alene, men til at søge hjælp til forandringen.

Beslutningen om at ændre gamle mønstre gennem psykoterapi er skridt på den nye vej: At komme hjem i sig selv, lære sig selv at kende og mærke ressourcer og handlemuligheder. Frigøre sig fra gamle negative mønstre og fra følelsen af, at fortiden bestemmer over nutiden. Terapi kan give mulighed for en ny forståelse af sig selv og af verden.

Når vi som mennesker lærer os selv at kende og forstår sammenhængen med resten af verden, fremmes den naturlige heling. Ressourcer og muligheder udvikler sig i en helende proces. Mine arbejdsmetoder er samtale, drømme, billeder og kropsopmærksomhed.

Vigtigt nyt om kontakt:

Den Europæiske Persondataforordning sikrer personlige data endnu bedre.

Det betyder fra den 25.5.2018 bl.a.:

  • Når du sender mails til mig: send så få personlige oplysninger som muligt – aftal evt. en opringning for tidsbestilling hvor du kan fortælle om dine  ønsker og behov for terapi.
  • Når jeg sender mails sker det fra en krypteret forbindelse og ikke i en svartråd, men som enkeltstående mail.
  • Hvor jeg tidligere tilbød sessioner på Facetime og Skype, er dette ikke mere muligt, da forbindelserne jvf. Persondataforordningen ikke skønnes sikre nok
  • Telefon konsultation er fortsat en mulighed
  • Som hidtil tager jeg håndskrevne notater i forbindelse med hver session, disse opbevares aflåst og destrueres som hovedregel når forløbet afsluttes – og allersenest efter efter 2 år. De opbevares pseudonymiseret, dvs navn og kontaktoplysninger opbaveres separeret fra notaterne.
  • I almindelighed er dit navn og telefonnummer de nødvendige oplysninger. Kun tilfælde af henvisning og betaling fra offentligt regi er cpr nummer nødvenligt.

 

Jeg har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening www.psykoterapeutforeningen.dk

Medlem af SE Foreningen www.seforeningen.dk

 

 

 

 

 

Følg også med på

https://www.facebook.com/karin.westh.langgaard