Velkommen

 

På grund af Covid 19 pandemien tilbyder jeg i den nærmeste tid online-  mail-  eller telefon sessioner og efter nærmere aftale samtale i naturen

Velkommen!

Mange kender fornemmelsen af at være ude af sig selv eller følelsen af, at være forkert, eller ikke at høre til.

At ændre disse følelser kræver mod og beslutsomhed, ikke til at skulle kunne det alene, men til at søge hjælp til forandringen.

Beslutningen om at ændre gamle mønstre gennem psykoterapi er skridt på den nye vej: At komme hjem i sig selv, lære sig selv at kende og mærke ressourcer og handlemuligheder. Frigøre sig fra gamle negative mønstre og fra følelsen af, at fortiden bestemmer over nutiden. Terapi kan give mulighed for en ny forståelse af sig selv og af verden.

Når vi som mennesker lærer os selv at kende og forstår sammenhængen med resten af verden, fremmes den naturlige heling. Ressourcer og muligheder udvikler sig i en helende proces. Mine arbejdsmetoder er samtale, drømme, billeder og kropsopmærksomhed.

 

Jeg har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening www.psykoterapeutforeningen.dk hvor jeg er en del af foreningens Etikpanel

 

Medlem af SE Foreningen www.seforeningen.dk

 

 

 

 

 

Følg også med på

https://www.facebook.com/karin.westh.langgaard